http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s10.jpg http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s10.jpg
http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s9.jpg http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s9.jpg
http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s8.jpg http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s8.jpg
http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s7.jpg http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s7.jpg
http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s6.jpg http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s6.jpg
http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s5.jpg http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s5.jpg
http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s4.jpg http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s4.jpg
http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s3.jpg http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s3.jpg
http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s2.jpg http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s2.jpg
http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s1.jpg http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s1.jpg

Projekty

 

Kajakiem po przygodę

W ramach konkurs ogłoszonego przez Słowińską Grupę Rybacką w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” OSI 4 PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”  Centrum otrzymało dofinansowanie  na realizację projektu pn. „ Kajakiem po przygodę”. W ramach projektu został zakupiony sprzęt do funkcjonowania koła kajakarskiego. Całkowity koszt projektu wyniósł 37.890,00 zł, kwota dofinansowania 25.876,20 zł. Projekt został zrealizowany i pomyślnie rozliczony.   

                       

                           

                        

 

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji wzięło udział w konkursie dla instytucji kultury z obszaru SGR, którego tematem było stworzenie programu zajęć dla dzieci i młodzieży, których motywem przewodnim były sporty wodne. Wniosek złożony przez Centrum otrzymał  – z uwagi na wyjątkową wartość merytoryczną – nagrodę specjalną Zarządu SGR w wysokości 2.000 zł przyznaną na zorganizowanie zajęć doskonalenia nauki pływania dla dzieci w wieku 7 – 16 lat uczęszczających na kurs nauki pływania organizowany przez Centrum. Zajęcia odbyły się na pływalni Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku. Ich podsumowaniem były Zawody o Puchar Dyrektora Biura Słowińskiej Grupy Rybackiej, w którym udział wzięły wszystkie dzieci i młodzież uczestniczące w projekcie.

                         

                     

                                                                                         

                       

                                                   

 

Filcowe Inspiracje

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Smołdzinie otrzymało dofinansowanie projektu pt. „ Filcowe inspiracje”. Wniosek na projekt Centrum Złożyło w Ramach Regionalnego Konkursu Grantowego „Równać Szanse 2012”. Realizowany był on dzięki Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Realizacja projektu trwała od stycznia 2012 r. do lipca 2012 roku a jego głównym celem było zainicjowanie działań zmierzających do stworzenia nowych form spędzania wolnego czasu, nabywania nowych umiejętności, wykształcenie w młodzieży samodzielności poprzez warsztaty filcowania. Efektem materialnym projektu było: powstało co najmniej 60 prac z filcu, 3 spotkania integracyjne uczestników projektu z mieszkańcami, 2 pokazy filcowania na lokalnych imprezach, założono stronę na facebooku pn. „Filcowe Inspiracje”,wystawa prac (wytworzono kwiaty, torebki, etui, zwierzątka, biżuterię).

                                     

Koordynator projektu

Wiesława Jasińska

 

 

1 2 3