http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s10.jpg http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s10.jpg
http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s9.jpg http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s9.jpg
http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s8.jpg http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s8.jpg
http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s7.jpg http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s7.jpg
http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s6.jpg http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s6.jpg
http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s5.jpg http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s5.jpg
http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s4.jpg http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s4.jpg
http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s3.jpg http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s3.jpg
http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s2.jpg http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s2.jpg
http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s1.jpg http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s1.jpg

Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego na zakup i dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego w ramach zadania „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Mainsoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Stare Miasto 27/6, 82-200 Malbork

reprezentowaną przez Rafała Glazera – Dyrektora Działu Handlowego      NIP: 579-226-40-87 

Liczba złożonych ofert – 2

Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi zapytania ofertowego i była najkorzystniejsza  w kryterium ceny.