http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s10.jpg http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s10.jpg
http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s9.jpg http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s9.jpg
http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s8.jpg http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s8.jpg
http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s7.jpg http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s7.jpg
http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s6.jpg http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s6.jpg
http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s5.jpg http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s5.jpg
http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s4.jpg http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s4.jpg
http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s3.jpg http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s3.jpg
http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s2.jpg http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s2.jpg
http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s1.jpg http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s1.jpg

Aktualności

Konkurs Palm Wielkanocnych rozstrzygnięty.

Nawiązując do pięknej tradycji przygotowywania palm wielkanocnych w dniu 24 marca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Smołdzinie odbył się Konkurs Palm Wielkanocnych. Celem konkursu było upowszechnianie obyczajowości związanej ze Świętami Wielkanocnymi oraz symboliki i znaczenia w obrzędowości ludowej.
W tym roku do Konkursu zgłoszono 11 palm.
Komisja konkursowa w składzie: Pani Magdalena Lisiecka etnograf Muzealnej Zagrody Albrechta w Swołowie zgłębiająca i propagująca pomorskie rękodzieła, Elżbieta Bernacka-Hanus instruktor Smołdzińskiej Pracowni Malarstwa i Rysunku działającej przy GOK oraz Pani Wiesława Jasińska dyrektor GOK w Smołdzinie przyznały nagrody w poszczególnych kategoriach określonych w Regulaminie konkursu. Nagrodzono następujące osoby i zespoły:
w I kategorii – zespół (szkoły, świetlice, stowarzyszenia, rady sołeckie itp. z terenu Gminy Smołdzino)
I miejsce zajęła Rada Sołecka Sołectwa Gardna Wielka (palma nr 4),
II miejsce zajęło Nieformalne Koło Gospodyń Wiejskich z Gardny Małej (pala nr 7)
III miejsce ex aequo otrzymali Środowiskowy Dom Samopomocy w Gardnie Wielkiej ( palma nr 3) i Sołectwo Smołdziński Las (palma nr 1).
Komisja postanowiła przyznać również trzy wyróżnienia:
• dla Klubu Aktywnych Sołectwa Smołdzino (palma nr 2),
• dla Stowarzyszenia „Słowiniec” (palma nr 5),
• dla Świetlicy szkolnej ZSP w Smołdzinie(palma nr 6),
w II kategorii indywidualnej – dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Smołdzino
I miejsce zajęła Milena Dzierżak (palma nr 8),
w III kategorii – młodzież od lat 14 i dorośli z terenu Gminy Smołdzino
I miejsce zajęła Pani Renata Knitter (palma nr 10),
II miejsce Pani Irena Kapusta (palma nr 11),
III miejsce Pani Dorota Wowk (palma nr 9)
Podczas obrad jury przybyli goście mogli przy słodkim poczęstunku posłuchać muzyki w wykonaniu uczestniczki zajęć muzycznych w GOK Pani Małgorzaty Goc. Imprezie towarzyszył kiermasz rękodzieła, podczas którego można było zaopatrzyć się w wielkanocne ozdoby.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że spotkamy się za rok.