http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s10.jpg http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s10.jpg
http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s9.jpg http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s9.jpg
http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s8.jpg http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s8.jpg
http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s7.jpg http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s7.jpg
http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s6.jpg http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s6.jpg
http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s5.jpg http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s5.jpg
http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s4.jpg http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s4.jpg
http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s3.jpg http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s3.jpg
http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s2.jpg http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s2.jpg
http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s1.jpg http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s1.jpg

Aktualności

„Cały świat Romy”

Serdecznie zapraszamy na poruszający bezpłatyny film familijny dla młodszych i starszych pt.„Cały świat Romy” w ramach realizacji projektu „Plenerowe kino letnie w Gminnym Ośrodku Kultury w Smołdzinie” dofinansowanego w ramach konkursu „TU MIESZKAM TU ZMIENIAM” ze środków Fundacji Santander.
Wydarzenie odbędzie się w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi MKiDN. Miejsca siedzące będą wyznaczone z zachowaniem minimum 1,5 m odstępów. Młodych widzów obowiązują maseczki. Ilość miejsc ograniczona jest do 12 osób.
Rodzice dzieci zobowiązani są do wypełnienia poniższego oświadczenia:

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/na,

……………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

……………………………………………………………………
( adres zamieszkania)

……………………………………………………………………
tel.

niniejszym oświadczam, co następuje:

1. U mojego dziecka ……………………………………………………………………… nie występują objawy chorobowe sugerujące występowanie choroby zakaźnej, w tym w szczególności choroby COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2;

2. W ostatnich 14 dniach przed dniem sporządzenia niniejszego oświadczenia nie przebywało na kwarantannie, a także nie miało kontaktu i nie zamieszkiwało z osobą przebywającą na kwarantannie, niezależnie od formy tej kwarantanny;

3. Nie miało kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 oraz chorującą na COVID-19;

Miejscowość:……………………………………………………………………….

Data:……………………………………………………………………..

Czytelne podpisy:………………………………………………………………………

Ze względu na ograniczoną liczbę widzów decyduje kolejność zgłoszeń.
Zachęcamy do zapisów w GOK w Smołdzinie od wtorku do piątku w godz. 10.00 -18.00 lub pod nr tel. 531 808 206